På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Trafikregler för dig som går

Enligt trafikbrottslagen kan en gående, liksom en fordonsförare, dömas för vårdslöshet i trafik. En gångtrafikant som haft del i uppkomsten av en trafikolycka och avviker från olycksplatsen kan t.ex. dömas för smitning.

De regler som gäller för gående gäller också dem som förflyttar sig med skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor eller liknande, t.ex. inlines, skateboard eller sparkcykel (kickbike). Samma regler gäller också när man leder, skjuter eller drar sparkstötting, lekfordon eller liknande, cykel, moped, mc, barnvagn eller rullstol. Den som för ett motordrivet fordon avsett att föras av gående, t.ex. en gräsklippare, och den som själv för sin rullstol i högst gångfart anses också vara gående.

Anvisningar
Som vägtrafikant skall den gående följa anvisning för trafik som meddelas genom vägmärke, vägmarkering eller trafiksignal. Du är också skyldig att följa polismans anvisning. Det är förbjudet, men inte straffbart, att korsa en gata/väg mot rött ljus. Men skulle t.ex. bilar kollidera som följd av att en gående korsat gatan mot rött kan den gående dömas för vårdslöshet i trafik.

Som gående har man även skyldigheten att lämna fri väg för t.ex. utryckningsfordon.

Var skall man gå?
Gående skall använda gångbana eller vägren. Finns det ingen gångbana eller vägren får gående använda cykelbana eller körbana.

Gående som använder körbana bör gå längst till vänster, så att de möter fordonstrafiken och underlättar ögonkontakt. (7 kap 1 § trafikförordningen)

På motorväg och motortrafikled är gångtrafik förbjuden. Detta innebär samtidigt att det är förbjudet att uppehålla sig där. Förbudet för gående gäller även påfarter och avfarter.

Korsande av körbana
Om den gående tänker korsa en körbana eller cykelbana skall det i första hand ske vid ett övergångsställe. Om det inte finns något övergångsställe i närheten skall körbanan eller cykelbanan korsas tvärs över och helst vid en vägkorsning. I närheten innebär att den gående skall kunna nå övergångsstället utan större olägenhet. Körbanan eller cykelbanan skall korsas utan onödigt dröjsmål, t.ex. en längre omväg.

Den gående bör inte gå ut på körbanan omedelbart framför eller bakom ett stillastående fordon, t.ex. en buss som man nyss stigit av. Det är då svårt att överblicka trafiken på körbanan och fordonsförarna får svårt att upptäcka dig i tid.
Den gående skall vara särskilt uppmärksam så att denne inte genom ovarsamt uppträdande tvingar fordonsförare att till en plötslig inbromsning. Fordons stoppsträckor varierar med väglag och hastighet.

Övergångsställe
Ett övergångsställe är den plats som är avsedd att användas av gående för att korsa körbana eller cykelbana. Övergångsstället är markerat på vägen och/eller utmärkt med vägmärke. Ett övergångsställe är bevakat om trafiken regleras med trafiksignaler eller av polisman. I annat fall är det obevakat. Ett övergångsställe betraktas som obevakat om trafiksignalerna är släckta eller visar enbart blinkande gult ljus. Vid passage av ett övergångsställe skall den gående alltid ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället.

Om det inte finns ett övergångsställe får den gående passera vägen om det kan ske utan fara eller olägenhet för andra trafikanter.

Detta innebär att den gående inte får gå ut på övergångsstället på ett sådant sätt att denne i onödan hindrar eller stör andra trafikanter trots att dessa kan ha väjningsplikt. Innan den gående passerar framför en bil som stannats vid ett övergångsställe måste den gående även säkerställa att det inte kommer ett omkörande fordon.

Det är förbjudet att köra om strax före eller på ett obevakat övergångsställe men det kan hända att en fordonsförare bryter mot den regeln.

Publicerad av: Lisbeth Pekkari

Senast ändrad: 2020-03-02