INFORMATION OM COVID-19

Kulturskolans undervisning fortsätter tills vidare som vanligt. Vi bevakar utvecklingen och följer Folkhälsomyndigetens rekommendationer och Kiruna kommuns riktlinjer. Vårdnadshavare och elever meddelas ifall vidare åtgärder tas eller nya direktiv blir aktuella. För information om coronaviruset och kommunens fortlöpande arbete med detta, följ denna länk: https://www.kiruna.se/Kommun/Stod-omsorg/coronaviruset-covid-19/

Publicerad av: Göran Berggren

Senast ändrad: 2020-03-18 19:03