Information angående starten på dansundervisningen

På grund av yttre omständigheter har terminsstarten för dans blivit förskjuten denna termin. Vi beklagar detta.
Placerade elever kommer att underrättas personligen om när vi kommer igång och övriga kan anmäla sitt intresse för vidare uppdateringar till: Markus.Forsberg@kiruna.se

 

 

Publicerad av: Göran Berggren

Senast ändrad: 2019-03-11 18:22