Vi ställer in alla arrangemang under vårterminen

Vi ställer in alla arrangemang under vårterminen
På grund av rådande omständigheter ställer vi in alla arrangemang utöver undervisning under vårterminen. Vi har väntat med att fatta ett beslut kring detta eftersom våra planerade, offentliga framträdanden börjar i slutet av april och allting har varit mycket oklart. Vi gör nu bedömningen att läget kommer att vara fortsatt besvärligt en tid framöver och att våra elever och vår personal behöver en möjlighet att skifta fokus. Vi hoppas på att ändå kunna bjuda på något, möjligen på digital väg. Annars ser vi fram emot en fullspäckad hösttermin i stället. Undervisningen fortsätter som vanligt tills vidare, vi följer gällande rekommendationer noggrant. 

Publicerad av: Göran Berggren

Senast ändrad: 2020-04-01 17:13