Organisation

Kulturskolan är en av flera verksamheter inom Kultur och utbildningsförvaltningen.

Förvaltningen är ansluten till Kultur och Utbildningsnämnden, som består av folkvalda politiker inom Kiruna Kommun. Nämnden är även organiserad inom två utskott varav Kulturskolan tillhör Kulturutskottet

Övergripande beslut som berör Kulturskolans verksamhet bereds och fattas inom Kulturutskottet tillika Kultur och Utbildningsnämnden.

 

Nämnden presenterar sina prioriterade mål i ett gemensamt sammanställt måldokument.

Inför varje kalenderår planerar Kulturskolans personal, utifrån Kultur och Utbildningsnämnden måldokument ett antal prioriterade mål som vi strävar efter att genomföra. Dessa sammanställer vi i en verksamhetsplan.


Publicerad av: Göran Berggren

Senast ändrad: 2018-08-22