Bidragsprojekt

Gironet har beviljats stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Ett bidrag som gör det möjligt att bygga ut fibernätet i Alttajärvi, Kallovaara, Kauppinen och Poikkijärvi.

Fonden, EJFLU, fokuserar på tre huvudmål under programperioden 2014–2020:
- att stärka jordbrukets konkurrenskraft
- att säkerställa hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder
- att uppnå en balanserad territoriell utveckling av landsbygdsekonomier och samhällen på landsbygden, inklusive sysselsättningsskapande och -upprätthållande åtgärder.

Vårt stöd omfattas av prioriteringen att främja social delaktighet och ekonomisk utveckling på landsbygden, med särskild inriktning på att öka tillgängligheten till användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik på landsbygden.

Bidraget är en del av Landsbygdsprogammet 2014-2020 som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.
Läs mer om Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling här.
Mer information om Landsbygdprogrammet 2014-2020 hittar du här.