Driftinformation och nyheter

Innan du gör en felanmälan
Vänligen se över vår driftinformation så att felet inte beror på att vi har en tillfällig driftstörning i just ditt område.

Teknisk support
Kontrollera genom en enkel felsökning att felet inte ligger i din egen utrustning. Kvarstår problemet kontakta din tjänsteleverantör för både felsökning och felanmälan. 

Vanliga frågor och svar