Driftinformation

Här hittar du information om pågående driftstörningar och planerade underhåll.

Pågående driftstörningar:
För närvarande har vi inte några kända driftstörningar. 

Planerade underhåll:
Ett planerat arbete kommer att leda till avbrott på förbindelsen mellan Kiruna -Tuolluvaara.

Tid för avbrottet:
Starttid: 2019-08-29 23:59
Sluttid: 2019-08-30 06.00
Avbrottstid: upp till 6 timmar

Avbrottet påverkar:
Fiberkunder i Tuolluvaara, Östra industriområdet och kunder efter flygfältsvägen som är anslutna till Kiruna stadsnät, Gironet.