Så hanterar vi dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få följande information om behandlingen av dina personuppgifter.

Kommunstyrelsen i Kiruna kommun kommer att behandla dina personuppgifter, som inkommer till följd av intresseanmälningar, beställningar, avtal samt synpunkter som du lämnar till vår kundtjänst, under den tid som du är pågående kund hos Gironet och/eller så länge någon form av kvarvarande åtagande föreligger.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Publicerad av:  Ann Bergqvist