Inaktivera/ Avsluta tjänst

Om du av någon anledning inte vill fortsätta använda din fiberanslutning till Gironet så kan du säga upp avtalet genom att skicka in en skriftlig uppsägning.

Blanketten för att inativera fiberanslutningen hittar du under Relaterat och skickas till:
Gironet
Kiruna kommun
981 85 Kiruna

OBS! Om du i framtiden väljer att återaktivera din anslutning så tillkommer en ny kostnad för aktivering. Uppsägningen gäller enbart den aktiva fiberanslutningen som du tecknat avtal om med Gironet. Du som kund ansvarar själv för eventuella avtal tecknade med tjänsteleverantörer. 
Enligt allmänna villkoren i avtalet för Gironet går abonnemanget att säga upp den sista dagen i varje månad.