På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Översiktsplaner

Varje kommun måste ha en kommunövergripande översiktsplan. Planen ska utgöra en långsiktig grund för den fysiska planeringen i kommunen. Översiktsplan för Kiruna kommun vann laga kraft i januari 2019.

Mer information, samt handlingar för gällande Översiktsplan, hittar du här: Översiktsplan 2018.

Översiktsplanen visar grunddragen för hur kommunen ska använda mark och vattenområden, hur kommunen vill att den byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen tänkt sig att tillvarata de så kallade riksintressena enligt miljöbalkens kapitel 3 och 4. Dessutom tar planen upp de miljö- och riskfaktorer som kommunen bör ta hänsyn till vid beslut som rör användning av mark och vatten.

Kommunfullmäktige kan göra mindre avsteg från planen, men om de vill göra större avsteg så måste planen skrivas om och då krävs ett nytt revideringsarbete med remisser och utställning. Invånarna i kommunen ska kunna lita på att planen följs, och om det blir större förändringar ska alla kunna få en chans att säga sitt innan nytt beslut fattas. Översiktsplanen kan kompletteras med tillägg som omfattar hela kommunen och även fördjupningar över orter eller särskilda områden.

Det finns tre fördjupade översiktsplaner. Den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet antogs i mars 2014 och den fördjupade översiktsplanen för Svappavaara antogs i juni 2015. Den fördjupade översiktsplanen för Kiruna C antogs i september 2014. Dispositionsplan för Rovasuanto, Torne älvdal, från 1979 gäller fortfarande.

Publicerad av: Lisbeth Pekkari

Senast ändrad: 2020-07-01