Vi är Kiruna Sustainability Center

Kiruna Sustainability Center (KSC) är en arena där kommun, näringsliv, forskningsaktörer och medborgare arbetar tillsammans för att utveckla och testa innovativa idéer, metoder och lösningar inom hållbarhet. Ett hållbart och smart nytt Kiruna skapar tillväxt och affärsmöjligheter i Kiruna och regionen.

Läs mer om oss

Nyheter

Drömscenario för hållbart byggande – tomt 91 i nya Kiruna

Kirunabostäder presenterar tillsammans med RISE, LTU och Chalmers ett fiktivt, hållbart, cirkulärt och återanvändbart önskehus på tomt 91 i nya Kiruna centrum. Arbetet har genomförts inom ramen för Kiruna Sustainability Cente...

Läs mer
  • Digital teknik underlättar sökning av vattenläckor

  • Smarta växtväggar på Tekniska Verken i Kiruna

  • InFuTUreWood – innovativ design för framtiden

IT och IoT i samhällets tjänst

I Kiruna är ett kommuntäckande fibernät byggt med målet 90% faktisk anslutningsgrad. Bakgrunden är att kommunen med långa sträckor har behov av utvecklade kommunikation och dataöverföringssystem.

Läs mer

Kiruna nytt energisystem

Kiruna kommer att utveckla ett nytt energisystem baserat på i första hand återvinning av energi från LKAB:s processer. Stora mängder energi av olika kvalitet finns tillgängligt.

Läs mer

Hållbart byggande

Det nya Kiruna ska byggas som en smart och hållbar stad. Hållbart byggande handlar om utmaningen i att bygga hållbara bostäder ur alla tre hållbarhetsperspektiv.

Läs mer
Vinnova

Innovationsplattform Kiruna

Innovationsplattform Kiruna ska arbeta för att utveckla nya metoder och arbetssätt för att fånga nya idéer inom stadsomvandlingen.

Läs mer
EU

Testbed Kiruna

Testbed Kiruna ska ge små och medelstora företag i Kiruna och regionen en arena för att ta fram och utveckla nya lösningar, tjänster och produkter kopplade till hållbarhet och kloka städer och samhällen.

Läs mer

Kiruna Kommun
Tekniska Verken
Vinnova
EU
LTU
RISE
Sparbanken Nord
Region Norrbotten
Energimyndigheten