En hållbar vision

Kiruna Sustainability Center ska ta vara på kraften i stadsomvandlingen. I samarbete mellan samhällsinvånare, kommun, näringsliv och forskningsaktörer ska vi skapa ett smart och attraktivt samhälle som gör det lättare att leva hållbart.

Kiruna stadsomvandling ger ett unikt tillfälle att från grunden utveckla och bygga en smart och hållbar stad som är attraktiv för nuvarande och framtida Kirunainvånare, för näringsliv och forskningsaktörer. I utvecklingen av en smart stad i ett arktiskt klimat cirka 220 km norr om polcirkeln finns stor potential för tillväxt och utveckling inom en ny näring för Kiruna, hållbarhetsnäringen.

Kiruna kommun har fått finansiering att genomföra två projekt som drar nytta av stadsomvandlingen för att utveckla och testa innovativa metoder, arbetssätt, lösningar, tjänster och produkter inom hållbarhet. Projektet Innovationsplattform Kiruna finansieras av Vinnova och projektet Testbed Kiruna finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Övriga finansiärer och samarbetsparter är Kiruna kommun, Tekniska Verken i Kiruna, Luleå Tekniska Universitet, RISE, Sparbanken Nord, Energimyndigheten samt Region Norrbotten.

Kiruna Kommun
Tekniska Verken
Vinnova
EU
LTU
RISE
Sparbanken Nord
Region Norrbotten
Energimyndigheten