Nyheter

Innovationskultur byggs i Kiruna

Kiruna är en av städerna som medverkar i det nationella samverkansprojektet NATSAM - Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer. De andra medverkande innovationsplattformarna är Lund, Göt...

Läs mer

Testbed Kiruna knyter ihop säcken

Den 25 september hålls en avslutande workshop för projektet Testbed Kiruna inom Kiruna Sustainability Center.

Läs mer

Drömscenario för hållbart byggande – tomt 91 i nya Kiruna

Kirunabostäder presenterar tillsammans med RISE, LTU och Chalmers ett fiktivt, hållbart, cirkulärt och återanvändbart önskehus på tomt 91 i nya Kiruna centrum. Arbetet har genomförts inom ramen för Kiruna Sustainability Cente...

Läs mer

Digital teknik underlättar sökning av vattenläckor

Kiruna Kommun har med hjälp av Kiruna Sustainability Center och Tekniska Verken fått bidrag från Länsstyrelsen till VA-kollektivet på Tekniska Verken för bättre vattenhushållning till projektet förbättring och säkring av dric...

Läs mer

Smarta växtväggar på Tekniska Verken i Kiruna

Kiruna Sustainability Center testar gröna väggar på Tekniska Verken i Kiruna. Det är väl känt att växter förbättrar luftkvaliteten och renar luften från föroreningar, och detta är bara några av fördelarna. Luftkvaliteten ska ...

Läs mer

InFuTUreWood – innovativ design för framtiden

InFutUReWood är ett projekt som handlar om användning och återanvändning av träbyggnader och komponenter. Det är ett samarbete mellan 22 parter från universitet och industri från Finland, Irland, Tyskland, Slovenien, Spanien,...

Läs mer

Innovativ strategisk samhällsplanering

Kiruna kommuns översiktsplan har en viktig roll som vägvisare mot en hållbar framtid. Projektet Innovationsplattform Kiruna arbetar just nu med att få fram lösningar på hur den ska användas på ett mer gränsöverskridande sätt.

Läs mer

Innovationsarbete i Kiruna kommun

Kiruna har en unik situation i att skapa en modern och smart stad för framtiden. Kommun, näringsliv, forskningsaktörer och medborgare ska i projektet Innovationsplattform Kiruna arbeta tillsammans för att utveckla och testa i...

Läs mer

Krisen sätter fokus på Kirunas omställningsförmåga

Klimatförändringar, digitalisering, socialt utanförskap och just nu: en omvälvande kris i Coronavirusets spår. Städerna står inför många utmaningar som pekar på vikten av innovations- och omställningsförmåga. Just detta är fo...

Läs mer

Planering av seniorboende i nya Kiruna centrum

Kiruna Sustainability Center har i projektet Testbed Kiruna haft en utvecklingsdag inom Hållbart byggande. Syftet var att arbeta med ett konkret problem, som handlar om hur man kan skapa hyresbostäder för en specifik tomt som...

Läs mer

Kiruna Kommun
Tekniska Verken
Vinnova
EU
LTU
RISE
Sparbanken Nord
Region Norrbotten
Energimyndigheten