Innovationsplattform Kiruna

Innovationsplattform Kiruna ska arbeta för att utveckla nya metoder och arbetssätt för att fånga nya idéer inom stadsomvandlingen.            

Nya Kiruna ska byggas smart och hållbart i en arktisk miljö. Kommun, näringsliv, forskningsaktörer och medborgare ska i projektet Innovationsplattform Kiruna arbeta tillsammans för att utveckla och testa innovativa och hållbara lösningar som ska leda till nya affärsmöjligheter. 

Huvudfinansiär är Vinnova. Övriga finansiärer och samarbetsparter är Kiruna kommun, Tekniska Verken i Kiruna, Luleå Tekniska Universitet, Region Norrbotten och RISE. Kiruna kommun är projektägare och Tekniska Verken i Kiruna projektleder arbetet.

Kiruna Kommun
Tekniska Verken
Vinnova
EU
LTU
RISE
Sparbanken Nord
Region Norrbotten
Energimyndigheten