Regionalekonomiska kalkyler

Innovationsplattform Kiruna arbetar med att ta fram ekonomiska kalkyler för en hållbar stads- och samhällsutveckling, socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Detta case i projektet Innovationsplattform Kiruna fokuserar på ekonomiska kalkyler för att se den verkliga ekonomiska potentialen av att satsa på hållbara långsiktiga lösningar inom stads- och samhällsutveckling. Det handlar om att ta fram modeller för den här typen av beräkningar. En satsning på hållbar stads- och samhällsutveckling har sannolikt många ekonomiska fördelar genom att ge långsiktig tillväxt och god avkastning på genomförda investeringar. Planeringsprocesser som tar ett långsiktigt helhetsgrepp och styr mot en mer hållbar och klimatneutral framtid kommer att gagna samhällsekonomin, de sociala faktorerna i samhället samt på ett bättre sätt lyfta synergier mellan förvaltningarna i en kommun.

Ett verktyg som kan påvisa långsiktiga ekonomiska effekter av beslut som fattas i en kommunkoncern som en helhet för satsa på hållbara framtida lösningar inom stadsutveckling, kan effektivisera den kommunala beslutsprocessen.

I samarbete med LTU, Tekniska Verken och Kiruna kommun.

Kiruna Kommun
Tekniska Verken
Vinnova
EU
LTU
RISE
Sparbanken Nord
Region Norrbotten
Energimyndigheten