Flexibla trafiklösningar

I Kiruna kommer både en avvecklings- och en utvecklingsprocess att pågå parallellt. I andra städer utvecklas nya områden över tid. Båda situationerna kräver en succesiv utveckling av trafikmiljöer som måste kunna förändras på ett rimligt sätt med bibehållen estetik och säkerhet. Målet är att utveckla moduler som på ett trafiksäkert och attraktivt sätt kan förändra trafikmiljöer.

I samarbete med Rise och LTU.

Kiruna Kommun
Tekniska Verken
Vinnova
EU
LTU
RISE
Sparbanken Nord
Region Norrbotten
Energimyndigheten