Samarbeta med oss

Samverkan mellan kommun, näringsliv, forskningsaktörer och medborgare är grunden i vårt arbete. Du är välkommen att kontakta oss om du har en smart och hållbar idé som kan utvecklas till en innovativ produkt, tjänst eller lösning.   

Kiruna stadsomvandling möjliggör test och utveckling av smarta och hållbara lösningar som kan kommersialiseras. Med sitt arktiska klimat är Kiruna en ypperlig utvecklings- och testplats för smarta lösningar, metoder, produkter och tjänster. Om något fungerar i Kirunas extrema klimat är chansen stor att det fungerar på andra platser i världen.

När du  har en idé som behöver testas och utvecklas till en hållbar tjänst, produkt eller lösning kan du kontakta oss. Utveckling och test kan ske i något av våra pågående projekt Innovationsplattform Kiruna eller Testbed Kiruna eller i ett framtida projekt.

Genom samarbete mellan kommun, näringsliv, forskningsaktörer och medborgare kan vi tillsammans skapa lösningar som kan kommersialiseras. Vi skapar samtidigt en smart och hållbar stad för Kirunas invånare och affärsmöjligheter på lokal, regional och nationell nivå.

Projektchef Niklas Sirén Skicka e-post

Projektkoordinator Nina Sarri Skicka e-post

Kiruna Kommun
Tekniska Verken
Vinnova
EU
LTU
RISE
Sparbanken Nord
Region Norrbotten
Energimyndigheten