Kiruna kommun

Microsoft HoloLens är en av de lösningar som testas och utvecklas i Innovationsplattform Kiruna.

Innovationsplattform Kiruna

Innovationsplattform Kiruna ska arbeta för att utveckla nya metoder och arbetssätt för att fånga nya idéer inom stadsomvandlingen.

Nya Kiruna ska byggas smart och hållbart i en arktisk miljö. Kommun, näringsliv, forskningsaktörer och medborgare ska i projektet Innovationsplattform Kiruna arbeta tillsammans för att utveckla och testa innovativa och hållbara lösningar som ska leda till nya affärsmöjligheter. 

Huvudfinansiär är Vinnova. Övriga finansiärer och samarbetsparter är Kiruna kommun, Tekniska Verken i Kiruna, Luleå Tekniska Universitet och RISE. Kiruna kommun är projektägare och Tekniska Verken i Kiruna projektleder arbetet.

 

Innehållsansvarig: Åsa Haapasaari

Publicerad av: Maria Lindgren

Senast ändrad: 2018-11-15