Google translate text, här kan du översätta din sida.

Badhus

Kirunas nya badhus får en central placering i den nya stadskärnan och ska vara en attraktiv mötesplats som lockar till motion, nöje, rekreation och simsport.

Badet ska bli en attraktiv mötesplats som lockar till motion, nöje, rekreation och simsport. Med sin centrala placering i den nya stadskärnan blir den arkitektoniska utformningen viktig. Det ska vara en karaktärsbyggnad som berör men ändå samspelar och förstärker omgivningen på ett bra sätt. Alla barn, unga och vuxna oberoende av bakgrund och förutsättningar ska uppleva tillgänglighet, trygghet och trivsel. Det nya badhuset kommer att vara större än dagens och ha helt andra möjligheter både för lek, rekreation och motion.

Närheten till både gymnasieskola och grundskola innebär att både bad- och gymverksamhet kommer att bidra till skolornas verksamhetsutveckling. Det nya badet planeras stå klart 2022.

Se en kort video publicerad i Kiruna kommuns YouTube-kanal.