Google translate text, här kan du översätta din sida.

Framtidens avfallsanläggning - vision 2022

Tekniska Verkens styrelse har fattat beslut om en ny avfallsanläggning. Den kommer att fokusera mer på materialhantering, återbruk och materialåtervinning. Avfallsmängderna ska minskas och hanteringen av avfallet ska byggas in.

Visionen är att den nya anläggningen ska vara färdigbyggd till år 2022. Den ska då smälta in i samhället men samtidigt fylla sin funktion och kunna ta emot det restavfall som invånarna inte kan nyttja på annat sätt.

En del i avfallssystemet är en återbruksgalleria där man har möjlighet att lämna in sina gamla prylar, möbler eller annat som inte längre används. Sedan kan någon annan nyttja det – för så länge något kan användas igen är det ingen sopa och om vi återvinner och återbrukar minskar vi på avfallet och sparar på jordens resurser.