Google translate text, här kan du översätta din sida.

Handelsgatan

En gågata med tät och ombonad miljö.

Den framtida stadskärnan ska vara tät och innehålla olika verksamheter som handel, arbetsplatser, kultur, hotell, restauranger och caféer som lever sida vid sida. Till stadskärnan ska all handel som i dag finns i centrum flyttas. Handelsgatan blir en gågata med en tät och ombonad miljö. Ovanpå butikerna i bottenplanet byggs bostäder och kontor som bidrar till stadslivet. I handelsgatans slut, mot gränsen till Tuolluvaara och E10, kommer storhandel att etableras för att stärka stadskärnan och detaljhandeln.