Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kunskapsstaden

Kunskapsstaden ska bestå av gymnasieskola, kulturskola och lärcentra för vuxna.

Byggnaden ska ha välplanerade yteffektiva lokaler som motsvarar dagens och morgondagens behov. Utgångspunkten för planeringen är dagens utbildning med de förändringar som en framtida verksamhet kräver.

Gymnasieskolan, Kulturskolan och Lärcentra ska ha samverkande lokaler med balans mellan samnyttjande, samverkan, yteffektivitet och olika avdelningars egna behov. Planeringen ska samordnas med ny grundskola och ett nytt kulturhus i kvarter 5 för att effektivisera lokalytor och samverkan. Kunskapsstaden ska planeras utifrån utvecklingsplanens översiktliga tanke om en tät och blandad småstad. Byggnaderna ska vara energisnåla och klimatsmarta. Byggstart planeras till 2020, klart 2022.

Information på hemsidan för Lapplands Gymnasium (länk).