Google translate text, här kan du översätta din sida.

Räddningstjänst

Den nya räddningstjänsten, med placering vid Lombololeden, mitt emot bilprovningen, får en strategisk placering sydväst om nya stadskärnan. Följ oss i våra sociala kanaler för att se en kort film från pågående bygge.

Planeringen av den nya räddningstjänsten har pågått i flera år, bland annat med fokus på att hitta mervärden i form av till exempel samverkan med andra kommunala verksamheter. Detta har resulterat i att kommunens skolskjutsverksamhet kommer att dela lokalerna med räddningstjänsten.

NYAB är den entreprenör som bygger den nya räddningstjänsten. Kirunabostäder projektleder byggnationen för Kiruna kommuns räkning fram till slutbesiktning. 

 

 

Publicerad av:  Marianne Nordmark, Ann Bergkvist

Senast ändrad:  2020-02-24