Google translate text, här kan du översätta din sida.

Räddningstjänst

Den nya räddningstjänsten, med placering vid Lombololeden, mitt emot bilprovningen, får en strategisk placering sydväst om nya stadskärnan. Följ oss i våra sociala kanaler för att se en kort film från pågående bygge.

Hösten 2017 inleddes markarbete och installation av dagvatten och VA-installationer. Våren 2018 påbörjades grundläggning av byggnaden. Just nu pågår resning av stommen samt formsättning och gjutning av betongväggar.

Planeringen av den nya räddningstjänsten har pågått i flera år, bland annat med fokus på att hitta mervärden i form av till exempel samverkan med andra kommunala verksamheter. Detta har resulterat i att kommunens skolskjutsverksamhet kommer att dela lokalerna med räddningstjänsten.

NYAB är den entreprenör som kommer att bygga den nya räddningstjänsten. Kirunabostäder projektleder byggnationen för Kiruna kommuns räkning fram till slutbesiktning. 

 

 

Publicerad av:  Marianne Nordmark, Ann Bergkvist

Senast ändrad:  2019-07-03