Google translate text, här kan du översätta din sida.

Karta

Gruvstadsparken växer och förändras med tiden.

Om du besöker gruvstadsparken med bil, sväng in på Ingenjörsgatan från Hjalmar Lundbohmsvägen och följ sedan skyltningen till parkeringsplatsen. 
Kommer du gående så finns även en entré till parken i korsningen Hjalmar Lundbohmsvägen/Gruvvägen.

Publicerad av:  Lisbeth Pekkari

Senast ändrad:  2018-07-18