Google translate text, här kan du översätta din sida.

Navet i nuvarande centrum

C/o Kiruna är ett projekt med fokus på att skapa attraktivitet i nuvarande centrum.

Kiruna står inför en omvandlingsfas med ett nytt centrum, en process som är omtalad och bevakad nationellt och internationellt. Nu är omvandlingen i gång och på vägen mot det nya möts vi av utmaningar som påverkar Kiruna som plats. Ur det föddes projektet c/o Kiruna som startade igång under våren 2018 med fokus på attraktivitet i befintlig stadskärna.

Syftet är att fungera som en testplattform för aktiviteter som kan tas med i utveckling av den nya stadskärnan. Projektledare är Tone Hamlin och delprojektledare är Emma Graméus. Projektet finansieras av Kiruna kommun, LKAB, Sparbanken Nord och Region Norrbotten och pågår fram till 2020.

Fysiskt befinner sig projektet centralt i Kiruna i kvarteret Ortdrivaren, i de hus som kallas Snusdosan och Spottkoppen, i en före detta bank- och butikslokal. I lokalen finns information om stadsomvandlingen i form av bland annat den stora stadsmodellen över Kiruna som tidigare stod i det gamla stadshuset.

För senaste uppdatering, besök c/o Kirunas Facebooksida

Innehållsansvarig:  Emma Graméus

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2019-11-11