Google translate text, här kan du översätta din sida.

Flytt och rivning av byggnader

Under 2017 har ett flertal byggnader flyttats från Bolagsområdet, som ligger närmast gruvan, samtidigt som bland annat Ullspirans gård 6 och 8, radhusen på Lingonstigen och den gamla järnvägsstationen har rivits.

Läs mer på LKAB:s hemsida om samhällsomvandlingen, se länk under Relaterat.