Google translate text, här kan du översätta din sida.

Björkbacken-Fem tjänstemannavillor

Björkbacken består av tjänstemannabostäder uppförda från sekelskiftet 1900 fram till 1960-talet.

De fem byggnader som är aktuella för flytt är uppförda från sekelskiftet till och med 1920-talet. Bostadshusen kommer att placeras kuperat i närheten av kyrkan. Bostadshusen är i bra skick och bedöms vara flyttbara.

Fakta:
Byggår: 1900-1920-talen
Tid för flytt: 2022-2023
Status: Under utredning