Google translate text, här kan du översätta din sida.

Centrum - Cementgjutaren 1

Cementgjutaren 1 uppfördes år 1913 i typisk "Kirunastil" av arkitekt E. Olsson.

Byggnaden har anknytning till Bläckhornen och representerar centrums tidiga bebyggelse före saneringarna.

Fakta:
Byggår: 1913
Tid för flytt: 2022-2023
Status: Under utredning

 

 

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2019-05-21