Google translate text, här kan du översätta din sida.

Centrum - Gamla brandstationen

Gamla brandstationen ritades av Gustaf Wickman i Kirunastil och användes som brandstation till år 1994.

Gamla brandstationen är en symbolbyggnad av byggnadsminnesklass och idag en av få kvarvarande brandstationer i trä i Sverige. Flytten kommer att ske på Kiruna kommuns ansvar

Fakta:
Byggår: 1910
Tid för flytt: 2022-2023
Status: Under utredning

 

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2019-05-23