Google translate text, här kan du översätta din sida.

Centrum - Gamla sjukstugan

Gamla sjukstugan byggdes år 1900 som ett 10-rums bostadshus, men fick år 1902 ny funktion.

Byggnaden användes fram till omkring år 1950 som Kirunas sjukhus och har idag en 1920-talskaraktär efter de ombyggnationer som gjordes på 1920-talet. Byggnaden representerar Kirunas uppbyggnadsskede. Flytten kommer att ske på Kiruna kommuns ansvar.

Fakta:
Byggår: 1900
Tid för flytt: 2022-2023
Status: Under utredning

 

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2019-05-21