Google translate text, här kan du översätta din sida.

Centrum - Kyrkoherdebostaden

Kyrkoherdebostaden tillsammans med gamla sjukstugan och gamla brandstationen ingick i Kirunas första administrativa centrum.

Exteriört har mycket av Kyrkoherdesbostadens ursprungliga utseende bevarats. Byggnaden, ritad av Gustaf Wickman, representerar Kirunas uppbyggnadsskede då gruvbolaget ofta bekostade betydelsefulla byggnader.

Fakta:
Byggår: 1913
Tid för flytt: 2022-2023
Status: Under utredning

 

 

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2019-07-04