Google translate text, här kan du översätta din sida.

Övriga bolagsområdet - B226

B226 byggdes som en flerfamiljsbostad för förmän. Huset är tillsammans med Jerusalem utmärkta representanter för 1920-talets eleganta träklassicism.

Nuvarande adress: Hjalmar Lundbohmsvägen 17. 

Fakta:
Byggår: 1927
Tid för flytt: 2025
Status: Under utredning

Bilder på B226 finns att hämta under Pressbilder på denna webb (länk).