Google translate text, här kan du översätta din sida.

Övriga bolagsområdet - Carl Westmans fyra egnahemsbostäder

Carl Westmans egnahemsbostäder på August Malmsgatan ligger i samma område som Jerusalem och B226.

Byggnaderna är uppförda år 1907 och är några av få tidiga byggnader inom bolagsområdet som inte är ritade av Gustaf Wickman och representerar de enda egnahemsbebyggelser med arts and crafts som ideal i Kiruna.

Fakta:
Byggår: 1907
Tid för flytt: 2025
Status: Under utredning