Google translate text, här kan du översätta din sida.

Övriga bolagsområdet - Fyra 16-rums arbetarbostäder

I mitten av oktober 2019 flyttade de fyra byggnaderna till den nya platsen intill Kirunas nya stadskärna. Länk till Kiruna kommuns korta YouTube-film om 16-mannabostäderna finns längre ner på denna webbsida.

16-rums arbetarbostäderna ligger inom Gruvstadsparksområde 1 och är likt många andra ritade av Gustaf Wickman år 1900 och representerar Kirunas tidigaste uppbyggnadsskede då bostadsbristen var som högst.

Byggår: 1900
Tid för flytt: 2019 

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2019-10-22