Google translate text, här kan du översätta din sida.

Övriga bolagsområdet - Gula raden

Under vecka 41 och 42 flyttar kulturbyggnaderna Gula Raden och 16-mannabostäderna till den nya platsen intill Kirunas nya stadskärna. Länk till Kiruna kommuns korta YouTube-film om Gula raden finns längre ner på denna webbsida.

Gula raden (B555-557) uppfördes kring år 1900 efter ritningar från Iggesund och representerar Kirunas tidigaste uppbyggnadsskede då bostadsbristen var som högst. Byggnaderna har visst skydd i detaljplan och är ett exempel på hur centrumnära miljöer utformades under samhällets uppbyggnadsskede.

Fakta:
Byggår: 1900
Tid för flytt: 2019