Google translate text, här kan du översätta din sida.

Övriga bolagsområdet - Gula raden

Gula raden (B555-557) uppfördes kring år 1900 efter ritningar från Iggesund och representerar Kirunas tidigaste uppbyggnadsskede då bostadsbristen var som högst.

Byggnaderna har visst skydd i detaljplan och är ett exempel på hur centrumnära miljöer utformades under samhällets uppbyggnadsskede.

Fakta:
Byggår: 1900
Tid för flytt: 2019
Status: Under utredning