Google translate text, här kan du översätta din sida.

Övriga bolagsområdet - Jerusalem

Jerusalem är ett byggnadsminne sedan år 2001, byggdes som ungkarlshotell och exteriören är i princip oförändrad sedan byggåret.

Byggnaden är även speciell då den är ett ovanligt stort sammanhängande flerbostadshus i trä från denna tid. Storleken innebär att en delning kommer krävas vid flytt.

Fakta:
Byggår: 1927
Tid för flytt: 2025
Status: Under utredning