Google translate text, här kan du översätta din sida.

SJ-området - fem byggnader

SJ-området består av byggnader uppförda främst under 1910-talet.

Byggnaderna kan delas upp i tre olika typer. Typ 1 är uppförda i en våning med ovanvåning och är de mest välbevarade inom området. De kännetecknas av nationalromantiska drag, kraftiga framspringande tak över entréer, utsirade vindskivor, och små rundbågiga fönster. Typ 2 är uppförda i en och en halv våning. De kännetecknas av sadeltak med kraftiga frontespiser åt vartdera hållet som skjuter upp över taknocken. Typ 3 är den mest utbredda inom området och är uppförd i två fulla våningar under ett helvalmat sadeltak, entré på vardera sidan och två entréer på långsidan. För att bevara en variation av stilar utan att urvalet blir spretigt kommer två typer av byggnader att flyttas, totalt fem hus.

Fakta:
Byggår: 1910-talet
Tid för flytt: 2022-2023
Status: Under utredning

 

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2019-05-21