Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kvarter 7-9

Nu byggs kvarter 7-9 i nya centrum.

I början av året presenterades ett bytesavtal mellan LKAB och Kirunabostäder för ersättningshus i Kirunas nya centrum. Det pågående bygget av kvarter 7-9 mitt i centrum kommer att innehålla bostäder och lokaler för handel. Totalt handlar det om 297 nyproducerade lägenheter vid handelsgatan och ett 50-tal butikslokaler samt även kontor och annan service.
Se en illustration och läs mer om avtalet på LKAB samhällsomvandling (länk)

Läs mer på Kirunabostäders hemsida (länk).