Google translate text, här kan du översätta din sida.

Lokaler

På denna sida finns länkar till bostadsbolag i Kiruna.

Det kommunala bolaget Kirunabostäder AB äger och förvaltar hyresfastigheter i Kiruna inklusive kommersiella lokaler avsedda för olika verksamheter.
För mer information, besök Kirunabostäder AB:s hemsida.

Under Relaterat innehåll på denna webbsida finns också länkar till andra bostadsbolag i kommunen.

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-06-16