Google translate text, här kan du översätta din sida.

Näringslivets utveckling i Kiruna

Antalet aktiebolag i Kiruna har ökat med 98 stycken under den senaste fyraårsperioden. De positiva sifforna kommer från en undersökning som genomförts mellan 2013 och 2017.

I en rapport om näringslivets utveckling i Sveriges kommuner presenteras fakta samt jämförelser mellan kommuner, län och övriga Sverige.

Det senaste året startades 236 nya företag i Kiruna, varav 85 aktiebolag. Siffrorna betyder en positiv nettoökning för Kiruna.

Mellan 2013 och 2017 har andelen företag inom olika branscher utvecklats. Fastighetsverksamhet har ökat mest med 50 företag. Även byggverksamhet samt uthyrning, fastighetsservice och resetjänster har ökat under perioden. Under denna femårsperiod startade även femton företag registrerade för handel.

Rapporten redovisar även positiva siffror för Kiruna när det handlar om utvecklingen av andel kvinnor på vd-position samt andel kvinnliga styrelsemedlemmar. Kiruna ligger cirka 20 procent över riksgenomsnittet och betydligt högre än snittet för Norrbotten.

Innehållsansvarig:  Ann-Christin Samuelsson

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-12-18