Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kirunabo - Social Innovation Lab

Projektet Kirunabo pågick 2018-2019. Projektet har via utforskande och medskapande metoder involverat medborgare i arbetet med stadsomvandlingen och kommunala medborgardialoger.

Projektet avslutades 2019. Nedan finns fakta om projektet.

Tillsammans med lokala initiativtagare har projektet deltagit i skapandet av nya fysiska mötesplatser som bygger på sociala aktiviteter och gemensamma intressen hos deltagarna. Mötesplatserna har testats i Kirunas befintliga centrum för att se vilka behov som finns och faktorer som behövs för att bygga en ny centrumkärna ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Kirunabo har arbetat för att bryta utanförskap och motverka segregation, så att fler medborgare inkluderas och känner glädje och delaktighet i stadsutvecklingen.

Innovationsteam: Projektledare Emma Jonsson, processledare Samir Mujagic och projektutvärderare från Umeå Universitet Sanna Bergman

Finansiärer: Kiruna kommun och Vinnova

Projektperiod: 2018-2019

Här finns en utvärderingsrapport om projektet som Umeå universitet har tagit fram (pdf).

Under fliken Relaterat finns mer information om projektet.

Innehållsansvarig:  Emma Jonsson

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2020-03-17