Google translate text, här kan du översätta din sida.

Projektet c/o Kiruna

Projektet c/o Kiruna startade 2018 och avslutades i början av år 2020.

Projektet c/o Kiruna avslutas i början av 2020. Här följer lite fakta om projektet som startade 2018.

Kiruna står inför en omvandlingsfas med ett nytt centrum, en process som är omtalad och bevakad nationellt och internationellt. Stadsomvandlingen pågår och på vägen mot det nya möts vi av utmaningar som påverkar Kiruna som plats. Ur det föddes projektet c/o Kiruna som startade igång under våren 2018 med fokus på attraktivitet i befintlig stadskärna. Syftet med projektet c/o Kiruna har varit att fungera som en testplattform för aktiviteter som kan tas med i utveckling av den nya stadskärnan. Projektet finansieras av Kiruna kommun, Sparbanken Nord och Region Norrbotten.

Artikel om projektet c/o Kiruna i tidningen Kiruna Information nr 2, 2019 (pdf)

www.hejakiruna.se för mer information samt nedladdning av metodboken.

 

Innehållsansvarig:  Emma Graméus

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2020-03-17