Google translate text, här kan du översätta din sida.

Principer för att bygga

I inbjudan till markanvisning år 2014 angav kommunen sju stadsbyggnadsprinciper som byggföretagen ska följa. Principerna är knutna till utvecklingsplanen för den nya stadskärnan, som antogs av kommunfullmäktige samma år.

Redan när Kiruna byggdes i början av 1900-talet ansågs den vara en mönsterstad med kvaliteter som utmärkte sig i förhållande till vad som var brukligt på den tiden. Samma ambition fanns i kommunens inbjudan till markanvisning år 2014.

De sju stadsbyggnadsprinciperna är direkt knutna till utvecklingsplanens stadsbyggnadsstrategi:

1. Dynamiskt genomförande och ekonomisk robusthet

2. Levande och trygg stadsmiljö

3. Tillgänglig och promenadvänlig stadsmiljö

4. Blandad och socialt sammanhållen stadsmiljö

5. Stark identitet och arkitektur

6. Stad och natur i samspel

7. Energi- och resurssmart stadsmiljö

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2018-03-26