Google translate text, här kan du översätta din sida.

Invånare

På de här sidorna kan du som bor i Kiruna läsa mer om pågående och kommande projekt i stadsomvandlingen. Följ gärna kommunen på sociala medier, som är en utav kommunikationskanalerna med våra medborgare.

Kiruna kommuns facebooksida

Kiruna kommuns konto på Instagram

Kiruna kommuns webbsida med länkar till olika verksamheters sociala medier

Aktuella projekt

Under åren framöver kommer flera byggnader och bostäder att stå klara i den nya stadskärnan. Fotograf: Kjell Törmä

Läs mer

Dokumentation av Gruvstadspark 1

Staden Kiruna har sedan barnsben dokumenterats och skildrats på olika sätt. Sedan 2012 pågår ett intensivt dokumentationsarbete av bebyggelse som påverkas på grund av gruvbrytningen. Dokumentationsprojektet är ett samarbete mellan Kiruna kommun och LKAB. Såväl kulturhistorisk värdefull bebyggelse som flyttas och som rivs dokumenteras. Dokumentationerna finns att ladda ner på denna webb.

Läs mer