Google translate text, här kan du översätta din sida.

Tomtkö

Kiruna kommun har en kö för småhustomter och fyra köer för fritidshustomter uppdelade på olika geografiska områden inom kommunen.

Via tomtkön kan du anmäla intresse för tomter som förmedlas av kommunen. När ett nytt område är byggklart erbjuds tomterna i aktuell tomtkö. Fördelning sker efter kötid. Till varje tomtkö tillkommer en avgift för varje kö. Mer information finns på Kiruna kommuns hemsida om tomtkö. Länk till sidan om tomtkö hittar du under fliken Relaterad information på denna webbsida.

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-06-22