Google translate text, här kan du översätta din sida.

Flytt och rivning av byggnader

Under 2019 flyttades Gula raden och 16-­rums arbetarbostäderna till nya centrum.  Samma år avvecklades det gamla stadshuset Igloo och Bolagshotellet.

Läs mer på LKAB:s hemsida om samhällsomvandlingen, se länk under Relaterat.