Google translate text, här kan du översätta din sida.

Ingenjörsvillan

Den 31 augusti 2017 flyttade Ingenjörsvillan från Bolagsområdet till sin nya plats på Luossavaara med de övriga kulturbyggnaderna.

På planskissen för den tänkta bebyggelsen på Bolagsområdet fanns tre ingenjörsbostäder pittoreskt arrangerade i sluttningen ovanför Bolagshotellet, men bara två uppfördes. Den första, B39, uppfördes för bolagets byggnadsingenjör Bengt Lundgren år 1900 och är en av de byggnader som togs med i det första avtalet om vilka byggnader som ska flyttas. B40 byggdes året efter men är riven. Husen var i stort sett likadana och tidigare omgivna av skötta trädgårdar.

Lundgren själv fick vara med och påverka utformningen och tillkomsten av sin bostad och ritningarna uppgjordes av arkitekt Gustav Wickman. B39 uppfördes i liggtimmerkonstruktion på en välhuggen granitsockel. Panelen är klädd med liggande fasspontpanel med jugendformat listverk. Liksom Bolagshotellet försågs byggnaden med en frisliknande fjällpanel närmast takfoten. Det branta taket är klätt med plåt och takfötterna är lätt svängda. Dagens färgsättning överensstämmer i stora drag med det ursprungliga. Fasaden målades i en ockragul kulör, spånen grå, listverket och taket troligen vitt respektive grafitgrått.

Ingenjörsbostaden var rymlig med sina åtta rum och kök och en boendeyta på runt 400 kvadratmeter. Men hushållet var stort med totalt elva personer: Bengt och Eva Lundgren, fem barn, en kokerska, en hushållsfröken, en jungfru och en guvernant. Familjen hade även stora representationsplikter och när Hjalmar Lundbohm var borta från Kiruna var B39 samlingspunkt för bolagets honoratiores.

Genom åren har byggnadens arkitektur förenklats, till exempel har ursprungliga krysspostfönster med spröjs i de övre lufterna byts ut till fönster utan spröjs och snirkliga trädetaljer har försvunnit.

Publicerad av:  Lisbeth Pekkari

Senast ändrad:  2017-10-25