Google translate text, här kan du översätta din sida.

Detta hittar du i gruvstadsparken

När ett område är avvecklat övergår det till att bli ett parkområde, en gruvstadspark - med bland annat lekparker och parkbänkar. På så sätt skapas en mjuk övergång mellan gruva och stad.

Lekpark, utegym, skateramp, pumptrackbana och isbana vintertid är några av de saker du hittar i gruvstadsparken. I parken finns bänkar, grillplats och vedförråd.

De två konstverken på skivor av grafisk betong föreställer "Familjen Söderberg" från 1899 med det först födda barnet i Kiruna samt "På Bolagshotellets trappa" från 1902 med Hjalmar Lundbohm i centrum.

Skaterampen är placerad där Ullspirans hyreshus tidigare stod

Bakom lekplatsen finns utegymmet


Grillplats


"På Bolagshotellets trappa", med Hjalmar Lundbohm i mitten av bilden.

Publicerad av:  Lisbeth Pekkari, Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-10-16