Google translate text, här kan du översätta din sida.

Gruvstadspark 3

Parkskolan är en av de offentliga lokaler som ligger i den blivande gruvstadsparken.

2018 presenterade Kiruna kommunkoncern och LKAB det tredje gruvstadsparksavtalet. I direkt ersättning omfattar avtalet cirka 2 miljarder. Avtalen om gruvstadsparker gör det möjligt för LKAB att fortsätta gruvdriften. Avtalen mellan Kiruna kommun och LKAB handlar om ersättningen för infrastruktur som gator, vägar, vatten och avlopp som finns i den blivande gruvstadsparken och som ska byggas upp i nya delar av Kiruna. Totalt handlar det om en yta som täcker gruvverksamheten fram till 2028. I avtalet ingår även offentliga lokaler i området, vilket i det här fallet är Parkskolan.

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2019-11-08